allhallen.se är under uppbyggnad

Projektbeskrivning Leader Grogrund

Hjälp oss att bygga för framtiden.

Utan din och alla andras hjälp hade inte detta projekt varit möjligt. Men vi behöver fortfarande all hjälp vi kan få.

Projekt Allaktivitetshallen i Krokom

Nu byggs allaktivitetshallen i Krokom, en aktivitetsyta för alla – Året om.

De lokala fotbollsföreningarna i Krokoms kommun bedriver ett gemensamt arbete med att etablera en fullstor allaktivitetshall vid Krokoms Sportcenter. Det som är och har varit drivkraften för detta projekt är att föreningarna ska kunna få samma förutsättningar att träna fotboll som övriga landet – att kunna träna/spela på fullstor plan under vinterhalvåret. Då den inomhushall som finns (som dessutom inte är fullstor) i länet idag är hårt belastade av samtliga fotbollsföreningar – är en hall av detta slag ett måste för vidare utveckling av fotbollen i Jämtland/Härjedalen.  Krokoms kommun har i dag ca 1000 aktiva fotbollsspelare i alla åldrar runt om i våra fotbollsföreningar. Med en gemensam fullstor konstgräsplan i allaktivitetshallen kommer möjligheterna för en ny dimension av fotboll kunna utvecklas i vår kommun och i övriga länet.

Projektets syfte

Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar i Krokoms kommun genom att anlägga en aktivitetshall av typen Airdome. Med den nya hallen kommer träningsförutsättningarna förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Airdomehallen kommer att användas både för organiserad träning och spontant. Det är flera lokala och regionala fotbollsföreningar, skolar samt övriga föreningar och aktiviteter som kommer att vara delaktiga i hallen. Tillsammans och var för sig kommer de att arrangera olika aktiviteter för att locka nya barn och ungdomar att bedriva verksamhet.

Projektbeskrivning från Leader Grogrund som är en av finansierna

Projektet söker stöd för att genomföra de mark- och grundarbeten som krävs för att uppföra en fullstor inomhushall. Detta projekt är således ett delprojekt i en större satsning som ska resultera i en fullstor idrottshall där resterande investeringar finansieras av bl.a. Arvsfonden, Region JH och Krokoms kommun (redan beviljade medel). Den totala summan för hela hallen är 27 miljoner kr, inkluderat det delprojekt som söks av Leader.

Syftet med projektet är skapa ökade förutsättningar för framför allt barn och ungdomar att komma i rörelse genom att anlägga en idrottshall för året-runtbruk.

Efter projekttiden skall ett driftbolag sköta driften av anläggningen och finansieras främst genom driftbidrag, sponsorer och uthyrning. Ett tioårigt nyttjanderättsavtal upprättas med kommunen.

LAG-STYRELSENS MOTIVERING

”Projektet prioriteras då det leder till ökad platsattraktivitet genom utveckling av de lokala föreningarna och skapandet av en plats där man framför allt höst, vinter och vår kan utöva fotboll, men också andra aktiviteter för många olika målgrupper. Det medverkar till att lösa samhällsutmaningen med att framför allt unga rör sig för lite.”

Nedanstående text är enbart för att utforska Wordpress möjligheter och har ingenting med Allaktivitetshallen Krokom att göra.

Konsultation

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

Projekthantering

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

Arkitektoniska lösningar

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

Renovering och restaurering

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

Kontinuerlig support

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

Appåtkomst

Upplev sammansmältningen av fantasi och expertkunnande med Études Architectural Solutions.

En array av resurser

Vår omfattande svit av professionella tjänster vänder sig till en mångsidig kundkrets, allt från husägare till kommersiella utvecklare.

Appen ”Études Architect”

  • Samarbeta med andra arkitekter.
  • Visa upp dina projekt.
  • Upplev arkitekturens värld.
Turist som fotograferar en byggnad
Fönster i en byggnad i Nürnberg, Tyskland

Nyhetsbrev om Études

  • En värld av tankeväckande artiklar.
  • Fallstudier som hyllar arkitektur.
  • Exklusiv tillgång till designinsikter.

”Études har sparat oss tusentals timmars arbete och har gett oss insikter som vi aldrig trodde var möjliga.”

Annie Steiner

VD, Greenprint

Titta, läs, lyssna

Gör som mer än 900 prenumeranter

Håll dig informerad om allt du behöver veta.